Cechy dobrego negocjatora: Jakie cechy i umiejętności mają dobry negocjator?

Cechy dobrego negocjatora: Jakie cechy i umiejętności mają dobry negocjator?

W dzisiejszym artykule chciałbym się skupić na cechach i umiejętnościach, które mają dobry negocjator. Negocjacje są powszechne w różnych sferach życia, począwszy od negocjacji biznesowych, poprzez negocjacje na szczeblu politycznym, aż po rozwiązywanie codziennych konfliktów interpersonalnych. Dowiedzmy się zatem, jakie są kluczowe cechy i umiejętności, które sprawiają, że ktoś jest dobrym negocjatorem.

 1. Umiejętność słuchania
  Jedną z najważniejszych cech dobrego negocjatora jest umiejętność słuchania. Osoba negotiująca powinna być aktywnym słuchaczem, zdolnym skupić się na tym, co druga strona ma do powiedzenia. Należy zrozumieć, że negocjacje opierają się na dwustronnym dialogu i tylko poprzez prawdziwe zrozumienie potrzeb, obaw i stanowisk drugiej strony można osiągnąć korzystne porozumienie.

 2. Elastyczność i otwartość na kompromis
  Ważną umiejętnością dobrego negocjatora jest elastyczność i otwartość na kompromis. Osoba taka powinna być zdolna do zmieniania swojego stanowiska w trakcie negocjacji w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia. Negocjacje często wymagają ustępstw z obu stron, dlatego kluczowe jest znajdowanie rozwiązań kompromisowych, które satysfakcjonują strony uczestniczące w negocjacjach.

 3. Zdolność do zarządzania konfliktem
  Dobry negocjator powinien również posiadać umiejętność zarządzania konfliktami. Negocjacje mogą prowadzić do różnych rodzajów konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ważne jest, aby negocjator potrafił identyfikować, rozpoznawać i rozwiązywać ewentualne problemy i konflikty, które mogą się pojawić w trakcie procesu negocjacyjnego.

 4. Emocjonalna inteligencja
  Negocjacje często angażują silne emocje, dlatego istotną cechą dobrego negocjatora jest emocjonalna inteligencja. Osoba taka musi być w stanie rozpoznać i kontrolować swoje własne emocje, jak również rozumieć i reagować na emocje drugiej strony. Emocjonalna inteligencja umożliwia budowanie zaufania, zarządzanie konfliktami i skuteczne rozwiązywanie problemów.

 5. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  Negocjator powinien posiadać zarówno umiejętności komunikacyjne werbalne, jak i niewerbalne. Umiejętność prowadzenia klarownej i przekonującej mowy jest ważna, aby wyrazić swoje stanowisko i argumenty w sposób zrozumiały dla drugiej strony. Jednak równie istotne jest rozumienie komunikacji niewerbalnej, takiej jak mowa ciała, gesty, mimika i ton głosu, która może dostarczyć dodatkowych informacji o intencjach drugiej strony.

 6. Znajomość przedmiotu negocjacji
  Dobry negocjator powinien również dobrze znać przedmiot negocjacji. Należy być dobrze zaznajomionym z faktami, liczbami i innymi aspektami związanymi z omawianym tematem. Im większa wiedza na temat przedmiotu negocjacji, tym bardziej skuteczny negocjator może być w wywieraniu wpływu i osiąganiu korzystnych rezultatów.

 7. Umiejętność planowania i strategii
  Ostatnią cechą tego, czym powinien cechować się dobry negocjator, jest umiejętność planowania i strategii. Przed rozpoczęciem negocjacji należy odpowiednio zdiagnozować sytuację, ustalić cele i określić plan działania. Negocjator powinien być zdolny do adaptacji swojej strategii w trakcie negocjacji, uwzględniając różne czynniki, które mogą się pojawić.

W sumie, dobry negocjator to osoba posiadająca umiejętność słuchania, elastyczność, umiejętność zarządzania konfliktem, emocjonalną inteligencję, umiejętności komunikacyjne, znajomość przedmiotu negocjacji i umiejętność planowania i strategii. Powyższe cechy i umiejętności są kluczowe dla osiągnięcia korzystnych rezultatów w procesie negocjacyjnym.