Rękojmia a gwarancja – różnice: Co oznaczają i jakie są różnice między rękojmią a gwarancją?

Rękojmia a gwarancja – różnice: Co oznaczają i jakie są różnice między rękojmią a gwarancją?

Rękojmia i gwarancja to dwa pojęcia często używane w związku z zakupem produktów. Pomimo że oba mają na celu zapewnienie ochrony konsumenta, istnieją między nimi pewne różnice. W tym artykule omówimy, czym dokładnie jest rękojmia i gwarancja, jakie są ich różnice oraz jakie prawa przysługują konsumentowi w przypadku reklamacji.

 1. Rękojmia – co to jest?
  Rękojmia to zobowiązanie sprzedawcy do naprawienia lub wymiany wadliwego towaru lub zwrotu pieniędzy klientowi. Jest to uregulowane przepisami prawa i obejmuje wady produktów, które występują w momencie ich zakupu lub w okresie 2 lat od daty zakupu.

 2. Gwarancja – co to jest?
  Gwarancja, w odróżnieniu od rękojmi, to dobrowolne zobowiązanie producenta lub sprzedawcy do naprawy lub wymiany wadliwego produktu w określonym czasie. Gwarancja może zostać udzielona na różne elementy produktu, na przykład na silnik samochodu, telewizor lub pralkę. Czas trwania gwarancji może się różnić w zależności od producenta i rodzaju produktu.

 3. Różnice między rękojmią a gwarancją
  Najważniejszą różnicą między rękojmią a gwarancją jest obowiązkowość. Rękojmia jest przewidziana przez ustawę i obowiązuje wszystkich sprzedawców, niezależnie od tego, czy udzielają gwarancji na swoje produkty, czy nie. Z kolei gwarancja jest dobrowolna i zależy od decyzji producenta lub sprzedawcy.

 4. Co obejmuje rękojmia?
  Rękojmia obejmuje wady, które występują w momencie zakupu produktu lub w określonym czasie po jego nabyciu. Może to być na przykład wada fabryczna, która objawia się po kilku miesiącach użytkowania. W takim przypadku klient ma prawo żądać naprawy, wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy.

 5. Co obejmuje gwarancja?
  Gwarancja dotyczy określonych elementów lub właściwości produktu, na które udzielona jest gwarancja. Na przykład, w przypadku telewizora może to być gwarancja na matrycę lub pilot. Jeśli w okresie gwarancji wystąpi jakaś wada, klient może skorzystać z naprawy lub wymiany.

 6. Prawa konsumenta w przypadku reklamacji
  W przypadku reklamacji, zarówno w ramach rękojmi, jak i gwarancji, konsument ma prawo żądać naprawy, wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy. W przypadku rękojmi, reklamację można zgłaszać przez cały okres jej trwania, czyli 2 lata od daty zakupu. Natomiast w przypadku gwarancji, konsument powinien stosować się do warunków gwarancji określonych przez producenta lub sprzedawcę.

 7. Jak postępować w przypadku reklamacji?
  Jeśli nasz zakupiony produkt okazuje się wadliwy, powinniśmy jak najszybciej zgłosić reklamację. W przypadku rękojmi, kontaktujemy się ze sprzedawcą lub producentem, przedstawiamy problem i żądamy naprawy lub wymiany towaru. Natomiast w przypadku gwarancji, skontaktujemy się z producentem lub autoryzowanym serwisem, postępując zgodnie z warunkami gwarancji.

Podsumowując, rękojmia a gwarancja to dwa różne aspekty związane z ochroną konsumenta. Rękojmia jest obowiązkowa i obejmuje naprawę lub wymianę wadliwego towaru, podczas gdy gwarancja jest dobrowolna i dotyczy określonych elementów produktu. Bez względu na rodzaj ochrony, konsument ma prawo reklamować wadliwy produkt i żądać naprawy, wymiany lub zwrotu pieniędzy.